JAK SE NÁM LÍBILA ARTEFILETIKA?

23.03.2012 20:17

                                               ARTEFILETIKA

                                                   setkání rodičů s dětmi

                   

    Tato akce se konala v ZŠ v 14:30 a 20. března 2012. Toto setkání rodičů s dětmi se konalo, abychom jsme se s paní učitelkou seznámili a aby paní učitelka ukázala našim rodičům, jak pracujeme s pracovními listy a jak se učíme. Na 2 stolech přisunutých k sobě byly nalepené papíry, ke kterým jsme si sedli. U stolu vždy sedlo 1 dítě a 1 rodič na jedné straně a to samé na druhé. A jakmile jsme se všichni pohodlně usadili, paní učitelka nám řekla, jak se učíme. Pak nám pustila písničku a řekla nám, ať zavřeme oči a posloucháme její hlas. Jakmile začala hrát hudba, zavřeli jsme oči a paní učitelka nás zvala na výlet. Třeba do jiného světa nebo do vesmíru. Anebo jsme si měli představit náš výlet. Ještě před tím jsme si vzali plastová kolečka, to jsme si na papír obkreslili. Hudba se utišila a my jsme ten výlet měli nakreslit na ten papír, co byl přilepený na stole. A to kolečko mělo být součástí toho obrázku neboli toho výletu. Pak jsme si měli vybrat, čím to budeme kreslit. My (já a můj táta)jsme si vybrali pastelky. Každý měl nakreslit jeden obrázek (výlet). A ty obrázky jsme měli spojit se svými rodiči a i se svými sousedy naproti. Moc se nám to líbilo a chtěli bychom se zase někdy takhle sejít. A nakonec jsme se se všemi rozloučili a jeli jsme domů.

 

 

 

(napsal Adam Švec - 5. ročník ZŠ Růžená)