Zaměstnanci jídelny

vedoucí ŠJ                   Jaroslava Hybášková

 

kuchařka                      Gabriela Rodová